Är du förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos? Centrum för sällsynta diagnoser Syd inbjuder till föräldraträffar i Växjö. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

”Träffen var värdefull för mig. Viktigast var att fatta att jag inte var ensam.”

Pappa till pojke 4 år

“Att få reflektera kring min situation om vad jag gör och behöver.”

Mamma till pojke 2 år

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap.

Gruppen träffas den 3 oktober och 17 oktober kl 13-16.
Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Plats: Barnhabiliteringen, Älgvägen 13 i Växjö.
Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Kontakta Centrum för sällsynta diagnoser Syd, via e-post csd@skane.se eller telefon 046-173611

Genom att registrera dig som deltagare till våra föräldraträffar samtycker du till att CSD syd sparar dina uppgifter för att kunna skicka information till dig. Ange endast föräldrars namn, telefonnummer och e-post.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker närvaro vid träffarna lämnas av CSD.