Under veckan som gått har vi skrivit ut ett 100-tal brev med information kring CSD Syd. Vi skickade breven till över 250 vårdcentraler inom Södra sjukvårdsregionen tillsammans med information kring sällsynta diagnoser.

Vi är glada över att de första svaren har börjat att komma in till vår e-post idag!

Vårdcentralerna är basen inom primärvården och sjukvården. De är ofta första kontakten för personer med en sällsynt diagnos. Vårt mål är vara ett regionalt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser som kan vara ett stöd till vårdgivare, patienter och anhöriga!