OBS! Kursen kommer att hållas som webbaserad distansutbildning under första halvan av 2021.
Vi återkommer så snart planeringen är färdig med definitivt datum. OBS!

Inklinometri är en objektiv metod för att mäta kroppspositioner och ‑rörelser. Den kan med fördel användas för riskbedömningar av fysiskt belastande arbete, interventioner och för att jämföra olika arbetsuppgifter.
Kursen omfattar teori och praktisk övning i mätmetodik och analys och utvärdering av insamlad data.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren kunna mäta fysisk belastning samt bearbeta och ta fram resultat på insamlad data.

Medtag:

  • Bärbar dator (PC; Windows och 64-bitars operativsystem).
  • Administratörsrättigheter (för installation av mjukvara).
  • Linne (eftersom vi tränar montering av inklinometrar på varandra).

Datum: 22 april 2020 klockan 9 – 16

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 8, hus 402 A, Norra ingången, Lund

Kostnad: 2 500 kr (exkl. moms) (inklusive lunch, fika och kursmaterial)

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud

Antal platser: 8

Anmälan och frågor om kursen, kontakta:

Camilla Dahlqvist, e-post camilla.dahlqvist@skane.se eller telefon 046-17 31 62

Anmälan senast: 3 april 2020

Exempel på tillämpning av inklinometri:
Rapport 9:2017. Arbetsmiljö och hälsa inom äldrevård.

Rapport 18:2017. Åtgärdsnivåer mot belastningsskada