I samarbete med Katarina Hanséus arrangerar Centrum för Sällsynta Diagnoser Syd (CSD Syd) ett möte om 22q11-deletions syndromet där upprättandet av ett expertteam ska diskuteras.

På mötet kommer vi framför allt att diskutera – hur samordnas vården bäst för personer med 22q11 i Södra sjukvårdsregionen?

Datum: 19 oktober 2016

Plats: SUS, Lund