Vi vill uppmärksamma en ny hemsida för Williams syndrom patientförening, http://williamssyndrom.se/. Hemsidan ger information till patienter, anhöriga, team, och vårdpersonal som vill veta mer om diagnosen. Föreningen har valt att satsa på en enkel sida där förhoppningsvis alla kan hitta den information de behöver (tex om forskning, stöd och träffar). Du är varmt välkommen att besöka sidan på