Hur ska Företagshälsovården bidra till att förebygga stress och mobbning i framtidens arbetsliv? Vilka utmaningar och möjligheter ger den nya föreskriften?

Välkommen till en eftermiddag som inleds med lunch och ger utrymme för diskussioner med experter och kollegor!

 • Ulrich Stoetzer, Arbetsmiljöverket, presenterar föreskriften.
 • Stefan Blomberg föreläser om kränkande särbehandling/mobbning.
 • Lokala representanter från Arbetsmiljöverket deltar i diskussioner.

  Datum
  : Fredag 11 mars 2016, 13-16 , lunch från 12.
  Plats: Sankt Gertrud i Malmö.
  Målgrupp: Företagshälsovårdens personal och arbetsmiljökonsulter. Begränsat antal deltagare, psykologer och beteendevetare prioriteras.
  Kostnad: 1000:- plus moms (lunch ingår).
  För mer information: lars.havewald@skane.se
  Anmälan (pdf 500 Kb) skickas till lisbeth.prahl@skane.se

Föreläsare:
Ulrich Stoetzer, med dr., leg. psykolog, Sakkunnig, Arbetsmiljöverket, Stockholm. Ulrichs forskningsområde har varit sambandet mellan hälsa, sjukfrånvaro och relationer på arbetsplatsen.

Stefan Blomberg, leg, psykolog, doktorand, Arbets- och miljömedicin, Linköping. Han är expert på mobbning och har skrivit en bok som utkommer 2016.