I samarbete med expertteamet för Turners syndrom, anordnade Centrum för sällsynta diagnoser Syd en utbildningskväll om syndromet. Flera av teamets medlemmar pratade om utredning och uppföljning vid Turners syndrom.

Turners syndrom beror på att det saknas en bit arvsmassa. Det leder till att barn med Turners syndrom växer långsamt och oftast inte kommer in i puberteten på vanligt sätt. Behandlingen består av hormoner. Det är bara flickor som kan ha Turners syndrom.

Länkar till videoföreläsningarna:

Maria Elfving – Om bl.a. tillväxt och hormoner i barnaåren

Rita Janusauskaite – Om hjärtat

Marie Gisselson-Solén – Om öron och hörseln

(På grund av ett tekniskt fel kom tyvärr inte slutet på föreläsningen om öron och hörseln med vid filmningen.)

Heidrun Kjellberg – Om tänder och bettet

Zahra Sabeti Rad – Om hormoner och (in)fertilitet

Katarina Link – Om regelbundna undersökningar i vuxen ålder