För Dig som har Turners syndrom och dina anhöriga!

Centrum för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen (CSD Syd) samt expertteamet för Turners syndrom bjuder in till en utbildningskväll kring Turners syndrom.

Flera av expertteamets medlemmar bl.a. Maria Elfving, Katarina Link och Zahra Sabeti-Rad, kommer att presentera den nyaste kunskapen inom området.

Länk till programmet: Inbjudan Turner konferens okt 2016

Tid
5 oktober 2016 kl 17:15 – 20:00

Plats
Lilla Aulan, Universitetssjukhuset i Malmö
(Jan Waldenströms gata 5, plan 1, konferensservice)

Anmälan
Följ länk för att anmäla dig:
https://dinkurs.se/Turner
Sista anmälningsdag 21 september 2016
Obs ingen kostnad!

Kontaktperson
Louise Egeblad, Tel: 046-171002
Louise.egeblad@skane.se

 

Varmt välkomna!

CSD Syd och expertteamet för Turners syndrom