Vi
är stolta att presentera vår nya kollega Malin Lenneryd. Malin är barnsjuksköterska och har tidigare varit anställd på VO Barnmedicin vid Skånes Universitetssjukhus (Lund). De senaste två åren har hon arbetat med en forskningsstudie för att förbättra bröstmjölksersättningen för spädbarn.
Hon kommer att förstärka vårt team och hennes huvuduppgift kommer att vara samordningen av barn/vuxenvården när det gäller personer med en sällsynt diagnos inom Södra sjukvårdsregionen.

Vi önskar Malin hjärtligt välkommen till oss!