Södra sjukvårdsregionen

Uppdragsutbildning neurosjukvård

En tredje omgång av uppdragsutbildning i neurosjukvård planeras starta hösten 2022. Utbildningen omfattar 15 hp och pågår under två terminer, totalt 10 möten per termin.

Uppdragsutbildningen riktar sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och de ska helst ha något eller några års erfarenhet av neurosjukvård.

Mer information på Lunds universitets webbplats