Vägen Framåt

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas.

Broschyren ”Vägen Framåt” vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården (FHV), är arbetsgivare eller skyddsombud.

Här beskrivs FHVs och de arbets- och miljömedicinska (AMM) klinikernas åtaganden samt Arbetsmiljöverkets (AV) arbete.

Bilderna är en förhandsvisning. Navigera med pilarna för att se nästa sida. Klicka på bilden för att förstora. För utskrift, tryck på länken ”Utskrift”. en pdf-fil kommer då att laddas ner med mallen för broschyren/faktabladet.

Utskrift Broschyr