Södra sjukvårdsregionen

Verksamhet

I Södra sjukvårdsregionen samarbetar vi för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt.

Mål för Södra sjukvårdsregionen:

• Att tillvarata och utveckla gemensamma intressen och att effektivt utnyttja resurserna inom hela regionen.
• Att främja hälsan hos invånarna i regionen, med patienternas bästa i centrum.
• Vården ska vara tillgänglig, säker och likvärdig; kunskapsbaserad och ändamålsenlig.
• Högspecialiserad vård som berör flera regioner är en gemensam sjukvårdsregional angelägenhet.
• Att samverka kring klinisk forskning, utveckling och utbildning.