Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

En överenskommelse om regionala priser och ersättningar mellan regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne finns sammanställt i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020”.

Prislistan följer riksavtalet för utomlänsvård. Här finns exempelvis priser för när patienter från andra regioner vårdas vid den egna regionens enheter inom Södra sjukvårdsregionen. Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering. Priser för sluten vård är nettopriser.

Prislistan finns som pdf samt uppdelad i olika kapitel. Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.

Framsida prislista