Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden fastställt överenskommelse om priser och ersättningar 2024 inom Södra sjukvårdsregionen.

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2024 (pdf)
(Tips: För enklare navigering i prislistan, öppna bokmärkesmärkesmenyn.)

Om du har frågor eller synpunkter gällande prislistan, kontakta Avtalsgruppens ordförande Jan Steen, jan.steen@skane.se.

Beslut om förändringar i prislistan 2024

Bilaga 3, kap 2.1.1.3 Prislista Skånes universitetssjukhus

Under Verksamhetsområde ortopedi och avsnitt Åtgärder:
SP105
Inläggning PICC-line
8 103 kr

Under Verksamhetsområde hematologi, onkologi och avsnitt Vårdkontakter inom öppenvård:
DLÄK01
Dagsjukvård, läkare
7 893 kr

Bilaga 8, kap 3.2 Länssjukvård ej DRG

Distanskontakter Mödrahälsovård (Region Skåne) ska hanteras som Distanskontakter i Primärvården.
275 kr

 

Omslagsbild av