Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden 2020-12-03 § 50 i enlighet med Regionavtal, fastställt överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2021 mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen, se vår webbplats sodrasjukvardsregionen.se.

Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2021”.

Information har genom protokollsutdrag och handlingar i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård lämnats till Sveriges Kommuner och Regioner samt samverkansnämnder/motsvarande. Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering.

Priser för sluten vård är nettopriser.
Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2021