Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden fastställt överenskommelse om priser och ersättningar 2023 inom Södra sjukvårdsregionen.

Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2023”.

Omslagsbild av