Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden 2019-11-22 § 53 i enlighet med Regionavtal, fastställt överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2020 mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020”.

Information har genom protokollsutdrag och handlingar i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård lämnats till Sveriges Kommuner och Regioner samt samverkansnämnder/motsvarande.

Avdrag för patientavgifter för öppen vård sker vid fakturering. Priser för sluten vård är nettopriser.

Tillämpningsanvisningar framgår av respektive avsnitt.