Södra sjukvårdsregionen

Regionala priser och ersättningar

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden fastställt överenskommelse om priser och ersättningar 2022 inom Södra sjukvårdsregionen.

Överenskommelsen har sammanställts i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2022”.

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2022