Södra sjukvårdsregionen

Avtalsgruppen

Södra regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, ordf

Region Blekinge
Marie Håkansson

Region Halland
Cathrin Nordander Tovstedt

Region Kronoberg
Johan Åkerdal

Region Skåne
Jan Steen


Arbetsuppgifter

Beredning av ekonomiska ärenden sker genom avtalsgruppen. Representanterna är utsedda av respektive landsting. Avtalsgruppen utvecklar pris- och ersättningsmodeller samt förhandlar om priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen. Gruppen adjungerar vid behov.