Södra sjukvårdsregionen

Avtalsgruppen

Södra regionvårdsnämndens kansli
Jan Steen, ordförande

Region Blekinge
Tomas Ericson
Monica Magnusson
Ann-Cathrin Sjöström

Region Halland
Per Bilén
Simon Lindroos

Region Kronoberg
Johny Duhr
Johan Åkerdal

Region Skåne
Marcus Madsen
Rita Smajli
Jan Steen


Arbetsuppgifter

Beredning av ekonomiska ärenden sker genom avtalsgruppen. Representanterna är utsedda av respektive region. Avtalsgruppen utvecklar pris- och ersättningsmodeller samt förhandlar om priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen. Gruppen adjungerar vid behov.