Södra sjukvårdsregionen

Forskningsanslag

Regionerna i Södra sjukvårdsregionen samverkar enligt regionavtalet § 6 om klinisk forskning och utveckling. Det finns en gemensam FoU-grupp tillsatt som arbetar med dessa frågor. Vad gäller projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt finns tre olika former:

1. Landstingsfinansierad regionforskning

2. Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

3. Växjö – projekt med särskild inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”


Regionalt forskningsstöd år 2020 avseende projekt med inriktning ”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdsbehov”

Ledigkungörelse SVK 2020 (pdf)
Mall för abstract för återrapportering av FoU-projekt SVK (dotx)
Ansökningssystem Research web

Externa länkar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne)

Forskning i Region Skåne