Södra sjukvårdsregionen

Projekt ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”

Klinisk forskning/utveckling inkluderas i priset för Regionpsykiatriska kliniken i Växjö. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga anställda i regionerna verksamheter i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region Blekinge, Region Kronoberg, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, samt Region Skåne.

Inkomna ansökningar hanteras och prioriteras av Region Kronoberg.

Ledigkungörelse SVK 2020 (pdf)
Mall för abstract för återrapportering av FoU-projekt SVK (dotx)
Ansökningssystem Research web