Södra sjukvårdsregionen

Klassifikationsrådet

Klassifikationsrådet arbetar för ökad kvalitet i klassificeringarna av sjukvården inom Södra sjukvårdsregionen. Området omfattar primärklassificeringar enligt exempelvis ICD 10 och sekundärklassificeringar enligt exempelvis DRG, DiagnosRelaterade Grupper eller ACG, Adjusted Clinical Groups. Klassifikationsrådet arbetar med uppföljning, utbildning och rekommendationer till huvudmännen i klassifikationsfrågor.

Ledamöter

Ordförande 
Per Wendel, Södra sjukvårdsregionens kansli
per.o.wendel@skane.se

Region Blekinge
Lillemor Cehlin
Peter Janson
Emelie Lundin
Karolina Nilsson

Region Halland
Iréne Eriksson

Region Kronoberg
Eva Forslund
Pia Held
Sonja Widén
Johanna Widing

Region Skåne
Camilla Bjerborn, vice ordf
Ingela Fröjdh
Denise Olsson
Jacqueline Rosenqvist
Yvonne Roshagen
Petra Widerkrantz

Utbildning i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare

Två gånger per år arrangeras utbildning i sjukdomsklassificering i Södra sjukvårdsregionen. Utbildningen erbjuds både vår och höst och vänder sig till dig som är medicinsk sekreterare med minst två års yrkeserfarenhet. Inbjudan till kommande utbildningar sänds ut i god tid innan dessa börjar.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna sjukdomsklassificera utifrån vårdgivarens ställda diagnos, enligt ICD-10-SE regelverk. Utbildningen avslutas med tentamen.

Utbildningen omfattar 8 heldagar + en halvdag för tentamen:

  • 2 dagar med föreläsningar
  • 1 dag med föreläsning via Teams (repetition)
  • 5 dagar med egenstudier via Utbildningsportalen