Södra sjukvårdsregionen

Klassifikationsrådet

Arbetsuppgifter

Klassifikationsrådet arbetar för ökad kvalitet i klassificeringarna av sjukvården inom Södra sjukvårdsregionen. Området omfattar primärklassificeringar enligt exempelvis ICD 10 och sekundärklassificeringar enligt exempelvis DRG, DiagnosRelaterade Grupper eller ACG, Adjusted Clinical Groups. Klassifikationsrådet arbetar med uppföljning, utbildning och rekommendationer till huvudmännen i klassifikationsfrågor.

Ledamöter

Södra sjukvårdsregionens kansli
Per Wendel, ordf

Region Blekinge
Lillemor Cehlin
Peter Janson

Region Halland
Iréne Eriksson

Region Kronoberg
Eva Forslund
Pia Held

Region Skåne
Ingela Fröjdh, vice ordf
Camilla Bjerborn
Denise Olsson
Petra Widerkrantz