Södra sjukvårdsregionen

Processledarutbildning

Södra sjukvårdsregionens processledarutbildning pausas under våren 2024.

Information om utbildningen

Syftet med utbildningen är att stödja ett processorienterat arbetssätt som är tillämpbart i alla fyra regioner; Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Processledarutbildningen ger en introduktion av området processledning genom bland annat förändringsledning, förbättringskunskap, teamarbete och konflikthantering. Utbildningen omfattar vidare uppföljning och analys och avslutas med dialog i grupp för att ge möjlighet till erfarenhetsbaserat lärande och nätverksbyggande. Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Känna till kunskapsstyrningsorganisationen
  • Ha grundläggande kunskap om förbättringskunskap
  • Ha kännedom om förändringspsykologi och mötesteknik
  • Förstå vikten av uppföljning och analys, och fått en inblick i hur man arbetar med uppföljning via till exempel kvalitetsregister’
  • Fått möjlighet att delta i forum för erfarenhetsutbyte och att skapa nätverk.