Södra sjukvårdsregionen

Processledarutbildning

För att stödja processorienterat arbetsrätt erbjuder Södra sjukvårdsregionen processledarutbildning i fyra steg. Syftet är att ge en kort introduktion av processledning på övergripande nivå, som är tillämpbart i alla fyra regioner; Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Utbildningen är kostnadsfri.

Inbjudan till processledarutbildning (pdf)

Anmälan görs i Region Hallands kompetensportal (länk för medarbetare i Region Blekinge, Kronoberg och Skåne):

Anmälan

 

  • I inloggningsrutan skapar du ett konto om du inte har det. Du ska också ange faktureringsuppgifter till din arbetsgivare för eventuella utbildningskostnader. Alla fält är obligatoriska.
  • När du klickar på ”Registrera” längst ner under dina uppgifter blir ditt konto sparat. Du kan nu söka upp utbildningen i kurskatalogen.
  • Vid frågor om anmälan eller kompetensportalen, kontakta Helena Nilsson, helena.nilsson@regionhalland.se, telefon 035-17 98 32.
Datum utbildningstillfällen, kursstart november 2021

Introduktion 
19 november 2021 kl 09.00-15.00

Mötesteknik och konflikthantering 
6 december 2021 kl 13.00-16.00

Uppföljning och analys
15 december 2021 kl 10.00-12.00 samt 19 januari 2022 kl 11.00-12.00

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
3 februari 2022 kl 09.00-11.00

Datum utbildningstillfällen, kursstart januari 2022

Introduktion
21 januari 2022 kl 09.00-15.00

Mötesteknik och konflikthantering
9 februari 2022 kl 13.00-16.00

Uppföljning och analys
1 mars 2022 kl 10.00-12.00 samt 5 april 2022 kl 10.00-11.00

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
30 mars 2022 kl 10.00-12.00