Södra sjukvårdsregionen

Regionalt primärvårdsråd

Ledamöter

Ordförande 
Anders Lundqvist, Region Skåne
anders.lundqvist@skane.se

Region Blekinge
Ingemar Lilja

Region Halland
Line Sjöström

Region Kronoberg
Daniel Albertsson
Gabriella Widlund
Gunilla Östgaard

Region Skåne
Jenny Andersson
Stefan Bremberg
Cecilia Ervander
Gunilla Malm
Caroline Trägårdh
Petra Vogt

Kommunrepresentant
Ulf Gustafsson

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli 
Anna Benemark
anna.benemark@skane.se

Intresseanmälan att ingå i arbetsgrupp

Du som har primärvårdskompetens kan anmäla ditt intresse för att ingå i en nationell arbetsgrupp (NAG) och/eller en sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG) inom Nationellt system för kunskapsstyrning. Du kan också anmäla intresse för att ingå som ledamot i det nationella eller sjukvårdsregionala primärvårdsrådet.

Intresseanmälan