Södra sjukvårdsregionen

Regionalt primärvårdsråd

Ledamöter

Ordförande 
Sten Tyrberg, Region Skåne
sten.tyrberg@skane.se

Region Blekinge
Stefan Persson

Region Halland
Anders Åkvist

Region Kronoberg
Daniel Albertsson
Gunilla Östgaard

Region Skåne 
Jenny Andersson
Per Berglund
Stefan Bremberg
Cecilia Ervander
Anders Lundqvist
Gunilla Malm
Petra Vogt

Södra regionvårdsnämndens kansli 
Christer Lindbladh