Södra sjukvårdsregionen

Regionalt primärvårdsråd

Ledamöter

Ordförande 
Sten Tyrberg, Region Skåne
sten.tyrberg@skane.se

Region Blekinge
Ingemar Lilja

Region Halland
Anders Åkvist

Region Kronoberg
Daniel Albertsson
Gunilla Östgaard

Region Skåne
Jenny Andersson
Stefan Bremberg
Cecilia Ervander
Anders Lundqvist
Gunilla Malm
Petra Vogt

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli 
Anna Benemark
anna.benemark@skane.se