Södra sjukvårdsregionen

Regionalt primärvårdsråd

Ledamöter

Ordförande 
Sten Tyrberg, Region Skåne
sten.tyrberg@skane.se

Region Blekinge
Stefan Persson

Region Halland
Anders Åkvist

Region Kronoberg
Daniel Albertsson
Håkan Ivarsson

Region Skåne
Per Berglund
Christina Bergmark Hall
Stefan Bremberg
Cecilia Ervander
Tomas Kanter
Anders Lundqvist
Gunilla Malm

Södra regionvårdsnämndens kansli 
Christer Lindbladh