Södra sjukvårdsregionen

RPO barn och ungdomars hälsa

Ledamöter

Ordförande
Katarina Hanséus, Region Skåne
katarina.hanseus@skane.se

Region Blekinge
Sofia Hellerfelt
Magnus Ljungcrantz

Region Halland
Mia Wede

Region Kronoberg
Helena Nyström
Anna Bärtås

Region Skåne
Christina Clementson Kockum
Kathy Falkenstein-Hagander (LPO-ordf Region Skåne)

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se