Södra sjukvårdsregionen

RPO barn och ungdomars hälsa

Ledamöter

Ordförande
Katarina Hanséus, Region Skåne

Region Blekinge
Sofia Hellerfelt
Magnus Ljungcrantz

Region Halland
Mia Wede
Anna Wiqvist

Region Kronoberg
Helena Nyström
Anna Bärtås

Region Skåne
Christina Clementson Kockum
Ulf Tedgård

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se