Södra sjukvårdsregionen

RPO rörelseorganens sjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Magnus Eneroth, Region Skåne
magnus.eneroth@skane.se

Region Blekinge
Marcus Bencker
Tomas Ericson
Charlotte Malm

Region Halland
Dan Christensson
Daniel Stam

Region Kronoberg
Daniel Albertsson
Charlotte Post Sennehed

Region Skåne
Isam Atroshi
Hans-Eric Rosberg

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se