Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper, RSG

De nationella samverkansgrupperna (NSG) speglas på sjukvårdsregional nivå i sjukvårdsregionala samverkansgrupper, RSG.

Huvudsakligt uppdrag är att:

  • Vara en länk mellan nationell och regional (lokal) nivå
  • Samverka med övriga sjukvårdsregionala samverkansgrupper
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans
  • Stödja de sjukvårdsregionala programområdena (RPO)
  • Identifiera och precisera vad som är relevant att samverka kring på sjukvårdsregional nivå

Varje sjukvårdsregional samverkansgrupp, RSG, består av 1-2 ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Den sjukvårdsregionala styrgruppen för kunskapsstyrning leder och samordnar arbetet.

Nationella samverkansgrupper (skr.se)

Kontakt

Anna Benemark, sjukvårdsregional samordnare
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se

Christer Lindbladh, ledamot nationell beredningsgrupp kunskapsstyrning
Tfn: 046-17 64 55
Mobil: 0721-99 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se

Postadress kansliet:
Södra regionvårdsnämndens kansli
221 85 LUND

Besöksadress kansliet:
Västerport, Byggmästaregatan 5, Lund