Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper, RSG

De nationella samverkansgrupperna (NSG) speglas på sjukvårdsregional nivå i sjukvårdsregionala samverkansgrupper, RSG.

Huvudsakligt uppdrag är att:

  • Vara en länk mellan nationell och sjukvårdsregional nivå
  • Samverka med övriga sjukvårdsregionala samverkansgrupper
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans
  • Stödja de sjukvårdsregionala programområdena (RPO)
  • Identifiera och precisera vad som är relevant att samverka kring på sjukvårdsregional nivå

Varje sjukvårdsregional samverkansgrupp, RSG, består av 1-2 ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Den sjukvårdsregionala styrgruppen för kunskapsstyrning leder och samordnar arbetet.

Nationella samverkansgrupper (skr.se)

Kontakt

Sjukvårdsregional samordnare
Christer Lindbladh
Tfn: 072-199 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se