Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister

Ledamöter

Ordförande
Maria Rejmyr Davis, RCC Syd
maria.davis@skane.se

Region Blekinge
Nina Åkesson

Region Halland
Petra Andersson

Region Kronoberg
Anneli Roubert

Region Skåne
Martin Hultén
Linda Staaf
Mikael Åström

Administrativt stöd 
Ingrid Vogel

Kontaktperson Södra regionvårdsnämndens kansli 
Sven Oredsson
sven.oredsson@skane.se

Uppdrag/arbetsuppgifter
  • Genomföra behovsinventering inom kvalitetsregisterområdet som kan användas på nationell, regional och lokal nivå
  • Stödja och säkerställa utveckling och samordning av kvalitetsregisterarbetet i sjukvårdsregionen och lyfta viktiga områden till den nationella nivån
  • Sprida övergripande riktlinjer och rekommendationer för kvalitetsregisterarbetet. Detta ska ske i samklang med arbetet på nationell nivå i NSG, SKL och i samverkan med myndigheter som till exempel Socialstyrelsen
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för kvalitetsregisterfrågeställningar
  • Följa utvecklingen av det regionala kvalitetsregisterarbetet och stödja en ökad användning av kvalitetsregisterdata i förbättrings- och utvecklingsarbete. Detta kan göras genom olika kanaler där RPO är särskilt viktiga (se nedan)
  • Samverka med regionala och lokala grupper som arbetar med uppföljning och analys
  • Årligen anordna en kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen för att stimulera och öka användningen av kvalitetsregisterdata