Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister

Ledamöter

Ordförande
Mikael Åström, Region Skåne
mikael.astrom@skane.se

Region Blekinge
Nina Åkesson

Region Halland
Petra Andersson

Region Kronoberg
Anneli Roubert

Region Skåne
Martin Hultén
Maria Rejmyr Davis
Linda Staaf

Uppdrag/arbetsuppgifter
  • Genomföra behovsinventering inom kvalitetsregisterområdet som kan användas på nationell, regional och lokal nivå
  • Stödja och säkerställa utveckling och samordning av kvalitetsregisterarbetet i sjukvårdsregionen och lyfta viktiga områden till den nationella nivån
  • Sprida övergripande riktlinjer och rekommendationer för kvalitetsregisterarbetet. Detta ska ske i samklang med arbetet på nationell nivå i NSG, SKL och i samverkan med myndigheter som till exempel Socialstyrelsen
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för kvalitetsregisterfrågeställningar
  • Följa utvecklingen av det regionala kvalitetsregisterarbetet och stödja en ökad användning av kvalitetsregisterdata i förbättrings- och utvecklingsarbete. Detta kan göras genom olika kanaler där RPO är särskilt viktiga (se nedan)
  • Samverka med regionala och lokala grupper som arbetar med uppföljning och analys
  • Årligen anordna en kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen för att stimulera och öka användningen av kvalitetsregisterdata