Södra sjukvårdsregionen

RSG medicinteknik

Ledamöter

Ordförande
Sophia Frantz
sophia.frantz@skane.se

Region Blekinge
Peter Svensson

Region Halland
Krister Nordström

Region Kronoberg
Ulrika Sandberg

Region Skåne
Mikael Rehnström

Uppdrag/arbetsuppgifter
  • Vara en länk mellan nationell och regional nivå.
  • Vara en kanal för och ett stöd till södra sjukvårdsregionens representant i Beredningsfunktionen samt MTP-rådet.
  • Bidra till horisont-spaning genom att fånga upp och förmedla intressanta medicintekniska produkter till Beredningsfunktionen.
  • Följa utvecklingen av det nationella arbetet med Samverkansmodellen för medicintekniska produkter och stödja det genom att identifiera och utveckla arbetet på sjukvårdsregional och lokal nivå.
  • Stödja de regionala programområdena (RPO) i frågor rörande medicinsk teknik.
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för nationella samverkansmodellen för medicintekniska produkter.