Södra sjukvårdsregionen

RSG uppföljning och analys

Ledamöter

Ordförande
Åsa Berling, Region Skåne
asa.berling@skane.se

Region Blekinge
Katrin Alriksson
Annelie Cedergren (adjungerad)

Region Halland
Håkan Nilsson

Region Kronoberg
Thomas Frisk
Sandra Stern

Region Skåne
Fredrik Wiberg

Uppdrag
  • Vara en länk mellan nationell och regional nivå
  • Samverka med regional samverkansgrupp för kvalitetsregister och eventuellt andra relevanta regionala samverkansgrupper
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för uppföljnings- och analysfrågor relaterade till kunskapsstyrning
  • Stödja de regionala programområdena (RPO) i frågor rörande uppföljning och analys
  • Identifiera och precisera vad som är relevant att samverka kring på sjukvårdsregional nivå vad gäller uppföljning och analys t.ex. avseende indikatorer, teknikstöd, presentationsytor, analysstöd mm