Södra sjukvårdsregionen

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regeringen stödjer utvecklingsarbetet med det nationella kunskapsstyrningssystemet genom att satsa 900 miljoner kronor under tre år för att ta fram Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, som kommer att bli en del av kunskapsstyrningen.

Arbetet inom cancerområdet är en förebild, men de nya vårdförloppen, täcker in fler områden. De kommer att:
• omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering
• kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig
• ha patientkontrakt som en central del i arbetet.

Kriterier för de nya vårdförloppen:
• kan omfatta flera specialiteter
• kan starta i primärvården och vid behov omfatta den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
• omfattar patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
• ska utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
• ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöd som regionerna upphandlar.

De första nya vårdförloppen

Arbetet med att ta fram vårdförloppen är i full gång. De tre första vårdförloppen blev godkända maj 2020; Höftledsartros, Reumatoid artrit samt Stroke och TIA. Ytterligare ett antal vårdförlopp kommer att bli färdiga under hösten. Under de kommande 2-3 åren är förväntningen att man kommer att ta fram 25-30 vårdförlopp. För mer information gå in på webbplatsen kunskapsstyrningvard.se. Under rubriken Kunskapsstöd finns information om Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp.