Södra sjukvårdsregionen

Samarbete för bättre vård

För att kunna möta framtidens utmaningar samarbetar regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Vi hjälps åt för att skapa en god och jämlik vård och för att öka tillgängligheten. Arbetssättet som bygger på en tydlig struktur kallas för ”Samarbete för bättre vård” och har sedan 2016 startat upp 33 olika delprojekt.

Delprojekten kan initieras av verksamheter, politiker eller ledningsgruppen i södra sjukvårdsregionen. Alla delprojekten som startar är förankrade i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp och i Södra regionvårdsnämnden.

Mer information om respektive delprojekt finns under Delprojekt, pågående respektive Delprojekt, under införande/uppföljning.

Organisationsskiss för Samarbete för bättre vård

(klicka på bilden för att förstora den)

Politisk styrgrupp

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen har utsett följande representanter att ingå i den politiska styrgruppen för regional arbetsfördelning.

Region Blekinge
Magnus Johansson (S)
Camilla Karlman (SD)

Region Halland
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)
My Clingston (KD)

Region Kronoberg
Magnus Carlberg (S)
Ida Eriksson (M)

Region Skåne
Anna-Lena Hogerud (S)
Gilbert Tribo (L)

Ledningsgrupp

Ledamöterna i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp är utsedda av respektive huvudmans regiondirektör.
Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för samarbetets genomförande och rapporterar till den politiska styrgruppen.

Samarbetsgrupp

Samarbetsgruppen är utsedd av ledningsgruppen och består av följande representanter:

Eva Svensson, ordförande
eva.i.svensson@skane.se

Gunilla Månsson, Region Blekinge
gunilla-maria.mansson@regionblekinge.se

Per von Hofsten, Region Halland
per.vonhofsten@regionhalland.se

Olle Bergström, Region Kronoberg
olle.p.bergstrom@kronoberg.se

Anna-Karin Falck, Region Skåne
anna-karin.magnussonfalck@skane.se

Jessica Wihl, RCC Syd
jessica.wihl@skane.se

Anna Benemark, Södra regionvårdsnämnden
anna.benemark@skane.se

Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden
christer.lindbladh@skane.se

Charlotta Söderholm, Södra regionvårdsnämnden
charlotta.soderholm@skane.se

Samarbetsgruppen kan vid behov adjungera kompetenser till gruppen.

Samarbetsgruppen ansvarar för att ta fram förslag och plan för samarbetets genomförande samt att kontinuerligt rapportera till ledningsgruppen.


Mötesanteckningar

2023-03-06 (pdf)

2023-01-09 (pdf)

2022-11-30 (pdf)

2022-10-10 (pdf)

2022-05-10 (pdf)

2022-01-27 (pdf)

2021-11-24 (pdf)

2021-09-28 (pdf)

2021-08-17 (pdf)

2021-05-25 (pdf)

2021-03-23 (pdf)

2021-01-20 (pdf)

2020-08-31 (pdf)

2020-05-06 (pdf)

2020-03-25 (pdf)

2020-02-26 (pdf)

2020-01-17 (pdf)