Södra sjukvårdsregionen

Samarbete för bättre vård

För att kunna möta framtidens utmaningar samarbetar regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Vi hjälps åt sjukhus emellan för att skapa en god och jämlik vård och för att öka tillgängligheten. Samtidigt arbetar vi för att utveckla och stärka såväl personal som sjukhus.

Organisationsskiss för Samarbete för bättre vård

(klicka på bilden för att förstora den)

Politisk styrgrupp

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen har utsett följande representanter att ingå i den politiska styrgruppen för regional arbetsfördelning.

Region Blekinge
Emma Stjernlöf (M)
Christina Mattisson (S)

Region Halland
Mikaela Waltersson (M)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

Region Kronoberg
Mikael Johansson (M)
Henrietta Serrate (S)

Region Skåne
Anna Mannfalk (M)
Anna-Lena Hogerud (S)

Ledningsgrupp

Ledamöterna i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp är utsedda av respektive huvudmans regiondirektör.  
Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för samarbetets genomförande och rapporterar till den politiska styrgruppen.

Samarbetsgrupp

Samarbetsgruppen är utsedd av ledningsgruppen och består av följande representanter:

Margaretha Albinsson, ordförande
Gunilla Månsson, Region Blekinge
Per von Hofsten, Region Halland
Birger Paulsson, Region Kronoberg
Lena Luts, Region Skåne
Jessica Wihl, RCC Syd
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden
Per Wendel, Södra regionvårdsnämnden

Samarbetsgruppen kan vid behov adjungera kompetenser till gruppen.

Samarbetsgruppen ansvarar för att ta fram förslag och plan för samarbetets genomförande samt att kontinuerligt rapportera till ledningsgruppen.


Mötesanteckningar
2022-05-10 (pdf)

2022-01-27 (pdf)

2021-11-24 (pdf)

2021-09-28 (pdf)

2021-08-17 (pdf)

2021-05-25 (pdf)

2021-03-23 (pdf)

2021-01-20 (pdf)

2020-08-31 (pdf)

2020-05-06 (pdf)

2020-03-25 (pdf)

2020-02-26 (pdf)

2020-01-17 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild
Kontakt 
Margareta Albinsson
Ansvarig Samarbete för bättre vård
Tfn: 046-17 64 46
0768-87 08 37
E-post:
margareta.albinsson@skane.se


Kontaktuppgifter samarbetsgruppen