Södra sjukvårdsregionen

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp AT-ST-ViL

Berne Eriksson, Region Halland, ordf
berne.eriksson@regionhalland.se

Mats Magnusson, Region Blekinge
mats.magnusson@regionblekinge.se

Lisa Stokseth, Region Blekinge
lisa.stokseth@regionblekinge.se

Minna Markljung, Region Kronoberg
minna.markljung@kronoberg.se

Christina Christoffersen, Region Skåne
christina.christoffersen@skane.se

Ronny Wain, Region Skåne, sekr för delprojektet AT/ST-utbildning
ronny.wain@skane.se

Arbetsgrupp för stöd och rådgivning kring vårdhygien och smittskydd
Arbetsgrupper HR-frågor

Arbetsgrupp HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Region Blekinge
mats.magnusson@regionblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

 

Lea Blomberg, sammankallande, Region Skåne
lea.blomberg@skane.se

Anna Jansson, Region Blekinge 
anna.jansson@regionblekinge.se

Karin Blomsén, Region Halland
karin.blomsen@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Arbetsgrupper kirurgi

Inrättandet av permanenta arbetsgrupper inom kirurgi i Södra Sjukvårdsregionen (pdf)


Arbetsgrupp kolorektala sjukdomar

Staffan Jangmalm, Centrallasarettet Växjö
staffan.jangmalm@kronoberg.se

Mattias Söderholm, Blekingesjukhuset
mattias.soderholm@regionblekinge.se

Marie-Louise Lydrup, Skånes universitetssjukhus 
marie-louise.lydrup@skane.se

Jenny Brändstedt, Skånes universitetssjukhus 
jenny.brandstedt@skane.se

Daniel Nisser, Hallands sjukhus
daniel.lichtenstein-nisser@regionhalland.se

Fredrik Jörgren, Helsingborgs lasarett 
fredrik.jorgren@skane.se

Morgan Nordén, Lasarettet i Ystad
morgan.norden@skane.se

Jens Wikström, Centralsjukhuset Kristianstad
jens.wikstrom@skane.se

Birger Pålsson, RCC 
birger.palsson@skane.se


Arbetsgrupp benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel

Rickard Johansson, Centrallasarettet Växjö
rickard.johansson@kronoberg.se

Nicole von Zedlitz, Blekingessjukhuset
nicole.vonzedlitz@regionblekinge.se

Jan Johansson, Skånes universitetssjukhus 
jan.johansson@skane.se

Jonas Karlberg, Hallands sjukhus
jonas.karlberg@regionhalland.se

Caroline Lindstedt, Helsingborgs lasarett
caroline.lindstedt@skane.se

David Rellme, Skånevård Kryh
david.rellme@skane.se

Michael Hermansson, RCC 
michael.hermansson@skane.se

Arbetsgrupp kommunikation

I arbetsgruppen för kommunikation finns representanter från de fyra landstingen/regionerna.

Övergripande strategiskt arbete, som exempelvis framtagning av kommunikationsplan, grafiskt manér och budskapsplattform, görs av kommunikationsdirektörerna. Denna strategigrupp fungerar ad hoc, och kallas samman vid behov:

Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg Region Skåne, sammankallande
kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Region Blekinge
madeleine.flood@regionblekinge.se

Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör Region Halland
johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Kristina Jordevik, tf kommunikationsdirektör Region Kronoberg
kristina.jordevik@kronoberg.se

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Region Skåne
anna.stromblad@skane.se

När behov finns kommer kommunikatörer från de olika landstingen/regionerna att utses och involveras i arbetsgruppen.

Kommunikationsplan 2018-05-31 (pdf)

Arbetsgrupp kommunikation med medborgarna

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna (pdf)

Johan Lidmark, Region Skåne, sammankallande
johan.lidmark@skane.se

Karin Nedfors, Region Blekinge
karin.nedfors@regionblekinge.se

Ralf Westerberg, Region Halland
ralf.westerberg@regionhalland.se

Daniel Nilsson, Region Kronoberg
daniel.nilsson@kronoberg.se


Medborgarundersökning

Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus. Det framgår av en stor undersökning som är gjord med invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne 2018.

I undersökningen som gjordes i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har invånare fått svara på frågor om samarbete inom vården. Undersökningen visar att tre av fyra personer tycker att man bör samarbeta när det gäller operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Nästan lika många (71 procent) vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.
Rapport mars 2018 (pdf)


Förtroende och jämlikhet i vården – fokusgrupper
Arbetsgruppen för medborgardialog i Södra sjukvårdsregionen har fått i uppdrag av Södra regionvårdsnämnden att genomföra en intervjuundersökning av fokusgrupper med syfte att kartlägga och få nya insikter kring hur olika medborgargrupper ser på förtroende för och jämlikhet inom vården.

Rapport november 2020 (pdf)
Bildspel Institutet för kvalitetsindikatorer (pdf)

Samordning och tillgänglighet - SOT-gruppen

Arbetsgruppen för samordning och tillgänglighet (SOT-gruppen) ska bidra till att Södra sjukvårdsregionens gemensamma resurser utnyttjas så effektivt som möjligt för att inom rimlig tid erbjuda vård utifrån behov och medicinsk prioritering. SOT-gruppen har varit verksam under ett par år men har under hösten börjat arbeta utifrån en ny inriktning.

Reviderad inriktning av tillgänglighetssamverkan i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Carina Werner, Region Halland och sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Sofie Hillersand, Region Blekinge
sofie.hillersand@regionblekinge.se

Reka Vass, Region Kronoberg
reka.vass@kronoberg.se

Marie Kestola, Region Skåne
marie.kestola@skane.se

Samarbete för bättre vård, ordbild