Södra sjukvårdsregionen

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp AT/ST

Minna Markljung, Region Kronoberg, ordf
minna.markljung@kronoberg.se

Mats Magnusson, Region Blekinge
mats.magnusson@regionblekinge.se

Lisa Stokseth, Region Blekinge
lisa.stokseth@regionblekinge.se

Berne Eriksson, Region Halland
berne.eriksson@regionhalland.se

Christina Christoffersen, Region Skåne
christina.christoffersen@skane.se

Ronny Wain, Region Skåne, sekr för delprojektet AT/ST-utbildning
ronny.wain@skane.se

Arbetsgrupp för stöd och rådgivning kring vårdhygien och smittskydd
Arbetsgrupper HR-frågor

Arbetsgrupp HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Region Blekinge
mats.magnusson@regionblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

 

Lea Blomberg, sammankallande, Region Skåne
lea.blomberg@skane.se

Anna Jansson, Region Blekinge 
anna.jansson@regionblekinge.se

Karin Blomsén, Region Halland
karin.blomsen@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Arbetsgrupper kirurgi

Inrättandet av permanenta arbetsgrupper inom kirurgi i Södra Sjukvårdsregionen (pdf)


Arbetsgrupp kolorektala sjukdomar

Staffan Jangmalm, Centrallasarettet Växjö
staffan.jangmalm@kronoberg.se

Mattias Söderholm, Blekingesjukhuset
mattias.soderholm@regionblekinge.se

Marie-Louise Lydrup, Skånes universitetssjukhus 
marie-louise.lydrup@skane.se

Jenny Brändstedt, Skånes universitetssjukhus 
jenny.brandstedt@skane.se

Daniel Nisser, Hallands sjukhus
daniel.lichtenstein-nisser@regionhalland.se

Fredrik Jörgren, Helsingborgs lasarett 
fredrik.jorgren@skane.se

Morgan Nordén, Lasarettet i Ystad
morgan.norden@skane.se

Jens Wikström, Centralsjukhuset Kristianstad
jens.wikstrom@skane.se

Birger Pålsson, RCC 
birger.palsson@skane.se


Arbetsgrupp benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel

Rickard Johansson, Centrallasarettet Växjö
rickard.johansson@kronoberg.se

Nicole von Zedlitz, Blekingessjukhuset
nicole.vonzedlitz@regionblekinge.se

Jan Johansson, Skånes universitetssjukhus 
jan.johansson@skane.se

Jonas Karlberg, Hallands sjukhus
jonas.karlberg@regionhalland.se

Caroline Lindstedt, Helsingborgs lasarett
caroline.lindstedt@skane.se

David Rellme, Skånevård Kryh
david.rellme@skane.se

Michael Hermansson, RCC 
michael.hermansson@skane.se

Arbetsgrupp kommunikation

I arbetsgruppen för kommunikation finns representanter från de fyra landstingen/regionerna.

Övergripande strategiskt arbete, som exempelvis framtagning av kommunikationsplan, grafiskt manér och budskapsplattform, görs av kommunikationsdirektörerna. Denna strategigrupp fungerar ad hoc, och kallas samman vid behov:

Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg Region Skåne, sammankallande
kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Region Blekinge
madeleine.flood@regionblekinge.se

Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör Region Halland
johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Kristina Jordevik, tf kommunikationsdirektör Region Kronoberg
kristina.jordevik@kronoberg.se

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Region Skåne
anna.stromblad@skane.se

När behov finns kommer kommunikatörer från de olika landstingen/regionerna att utses och involveras i arbetsgruppen.

Kommunikationsplan 2018-05-31 (pdf)

Arbetsgrupp kommunikation med medborgarna

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna (pdf)

Johan Lidmark, Region Skåne, sammankallande
johan.lidmark@skane.se

Karin Nedfors, Region Blekinge
karin.nedfors@regionblekinge.se

Ralf Westerberg, Region Halland
ralf.westerberg@regionhalland.se

Daniel Nilsson, Region Kronoberg
daniel.nilsson@kronoberg.se

Samordning och tillgänglighet - SOT-gruppen

Samordnings– och tillgänglighetsgrupp (pdf)

Syfte med gruppens arbete
  • Att alla patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig tid på lika villkor
Mål
  • Att korta väntetiderna för alla patienter i Södra Sjukvårdsregionen
Delmål
  • Att identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra sjukvårdsregionen gällande patientflöden.
  • Att föreslå rutiner för ett standardiserat sätt för samordning och förmedling av patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
  • Att föreslå enhetligt administrativt stöd för samordning inom Södra sjukvårdsregionen.
  • Att utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens samverkansavtal.

 

Carina Werner, Region Halland och sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Catharina Ericsson, Region Blekinge
catharina.ericsson@regionblekinge.se

Reka Vass, Region Kronoberg
reka.vass@kronoberg.se

Lindha de Caprétz, Region Skåne
lindha.decapretz@skane.se

Samverkansgrupp HTA Syd

Annelie Cedergren, Region Blekinge 
annelie.cedergren@regionblekinge.se

Åsa Nygren, Region Blekinge
asa.nygren@regionblekinge.se

Jonathan Pearman, Region Halland
jonathan.pearman@regionhalland.se

Magnus Ekstedt, Region Kronoberg 
magnus.ekstedt@kronoberg.se

Greger Olsson, Region Kronoberg 
greger.olsson@kronoberg.se

Jan Holst, Region Skåne
jan.holst@skane.se

Kjell Larsson, Region Skåne
kjell.larsson@skane.se

Sofia Moberg, Region Skåne
sofia.moberg@skane.se

Katarina Steen Carlsson, Region Skåne
katarina.steen_carlsson@med.lu.se

Samarbete för bättre vård, ordbild