Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt

Ett delprojekt startas kring områden där representanter från de fyra regionerna ser möjligheter att förbättra vården genom att utveckla samarbetet mellan regionerna.
Via länkarna kan du se status för de olika delprojekten.

Delprojekt – pågående
13. Ablationer
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
25. Kliniska distansmöten
26. ME/CFS
27. Palliativ vård av barn

Delprojekt – under införande/uppföljning
1. AT/ST-utbildning
2. HTA, Health Technology Assessment
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
4. Ortopedi – axelkirurgi
5. Ortopedi – ryggkirurgi
6. Ortopedi – bäckenkirurgi efter trauma
7. Stroke
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
11. Skopi-utredning
12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
14. Spinal rehabilitering
15. Endokrin halskirurgi
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
18. Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
19. Kärlkirurgi
21. Blodsamverkan
22. Luftburna sjuktransporter
23. Tillgång till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) inom Södra sjukvårdsregionen
24. Benign gynekologisk kirurgi

Samarbete för bättre vård, ordbild