Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt

Ett delprojekt startas kring områden där representanter från de fyra regionerna ser möjligheter att förbättra vården genom att utveckla samarbetet mellan regionerna.
Via länkarna kan du se status för de olika delprojekten.

Delprojekt – pågående
14. Spinal rehabilitering
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
18. Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
19. Kärlkirurgi
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
21. Blodsamverkan
23. Tillgång till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) inom Södra sjukvårdsregionen
24. Benign gynekologisk kirurgi

Delprojekt – under införande/uppföljning
1. AT/ST-utbildning
2. HTA, Health Technology Assessment
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
4. Ortopedi – axelkirurgi
5. Ortopedi – ryggkirurgi
6. Ortopedi – bäckenbottenkirurgi efter trauma
7. Stroke
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
11. Skopi-utredning
12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
13. Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
15. Endokrin halskirurgi
22. Luftburna sjuktransporter

Samarbete för bättre vård, ordbild