Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – pågående

Process för pågående delprojekt

När ett delprojekt startar utser varje region företrädare från berörd verksamhet. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten. Projektgruppen tar fram ett förslag på åtgärder till Södra regionvårdsnämnden, SRVN, där beslut tas om att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna i förslaget.

14. Spinal rehabilitering
Jämlik vård, på rätt plats och i rätt tid, för samtliga personer med förvärvad ryggmärgsskada, traumatiska och icke traumatiska, inom Södra sjukvårdsregionen. Lägesrapport till Södra regionvårdsnämnden nov 2019 och åter för beslut våren 2020.
Uppdrag (pdf)
Redovisning 2019-11-22 (pdf)
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
Mål att ta fram ett detaljerat förslag för IBD-vård (inflammatorisk tarmsjukdom) och hur IBD-kirurgin ska arbetsfördelas i Södra sjukvårdsregionen. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag (pdf)
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
Genom en god arbetsfördelning mellan universitetssjukhus och lokala sjukhus skapas förutsättningar för långtidsuppföljning av DBS-patienter på lokala sjukhus. Det förbättrar tillgängligheten för patienterna och förutsättningarna för god vård av svåra neurologiska sjukdomar. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag (pdf)
23. Tillgång till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) inom Södra sjukvårdsregionen
Delprojektet skall belysa hur tillgången till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) under jourtid kan lösas i Södra sjukvårdsregionen för att kunna handlägga bland annat misstänkt medullakompression.
Uppdrag (pdf)
25. Kliniska distansmöten
Kliniska distansmöten med utrednings- och behandlingsrekommendation baserade på multiprofessionella synpunkter säkrar en mer jämlik bedömning samtidigt som det stärker samarbetet mellan inblandade professioner. Digitala mötesplatser ökar också möjligheten och effektiviteten i utbildning och kompetensutveckling för professionen.
Uppdrag (pdf)
26. ME/CFS
Uppdrag (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild