Södra sjukvårdsregionen

Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor för att korta köer

Nu har sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till endoskopister. Traditionellt utförs gastroskopi och koloskopi av läkare. Eftersom många sjukhus har stora svårigheter att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa uppdragsutbildningen, som startar på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i januari 2020.

– Eftersom framför allt mindre sjukhus har stora problem att rekrytera endoskopister, med köproblem som följd, har vi samarbetat inom Region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne för att hitta lösningar på problemet. På köpet blir detta en möjlighet för sjuksköterskor att kompetensutvecklas, säger Birger Pålsson, som är docent i kirurgi, verksam vid Regionalt Cancercentrum Syd och en av initiativtagarna.

– Det är jättebra att det nu kommer igång en ny utbildning. Jag tycker det är viktigt att man har erfarenhet och stöd från sin enhet, eftersom det borgar för ett gott samarbete när man är klar, säger Ingrid Karström, leg sjuksköterska och endoskopist på Centralsjukhuset Kristianstad.
Ingrid gick den första endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i Sverige och har jobbat som endoskopist sedan 2008.

– Är man intresserad av endoskopi är det en fantastisk möjlighet till vidareutbildning. Ju mer man lär sig desto roligare blir jobbet, säger Ingrid Karström.

Fakta om utbildningen och anmälan 
Endoskopiutbildningen i gastro- och koloskopi startar januari 2020. Studierna är på halvfart under två år och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker vid BTH i Karlskrona och den praktiska delen på hemortssjukhuset. Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen har förtur.

När det gäller lön och resor gäller följande i hela Södra sjukvårdsregionen:
• Utbildningen finansieras solidariskt av Södra regionvårdsnämnden.
• Lönen står verksamhet/förvaltning för.
• Resorna till BTH hanteras som en tjänsteresa.
• För sjuksköterskor från andra regioner och privata vårdgivare ges utbildningen till självkostnadspris. Lön och resor diskuteras i respektive region/verksamhet.

Anmälningsblankett utbildning för sjuksköterskor i gastrointestinal endoskopi (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild