Södra sjukvårdsregionen

Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor våren 2022

Nu finns möjligheten för sjuksköterskor att anmäla intresse till en andra omgång av uppdragsutbildning till endoskopist. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, planerar start vårterminen 2022.

– Det är bra och betydelsefullt att utbildningen återkommer, helst regelbundet så att man i verksamheten kan planera för att utbilda sina sjuksköterskor. Jag tycker att det är viktigt att man har erfarenhet och stöd från sin enhet, eftersom det borgar för ett gott samarbete när man är klar, säger Ingrid Karström, leg sjuksköterska och endoskopist på Centralsjukhuset Kristianstad. Ingrid gick den första endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i Sverige och har jobbat som endoskopist sedan 2008.

– Är man intresserad av endoskopi är det en fantastisk möjlighet till vidareutbildning. Ju mer man lär sig desto roligare blir jobbet, säger Ingrid Karström.

Fakta om utbildningen och anmälan

Studierna är på halvfart under två år och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker vid BTH i Karlskrona och den praktiska delen på hemortssjukhuset. Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen har förtur.

När det gäller lön och resor gäller följande i hela Södra sjukvårdsregionen:

  • Utbildningen finansieras solidariskt av Södra regionvårdsnämnden.
  • Lönen står verksamhet/förvaltning för.
  • Resorna till BTH hanteras som en tjänsteresa.
  • För sjuksköterskor från andra regioner och privata vårdgivare ges utbildningen till självkostnadspris. Lön och resor diskuteras i respektive region/verksamhet.

Intresseanmälan (Word)

Samarbete för bättre vård, ordbild