Södra sjukvårdsregionen

Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor våren 2024

Nu finns det möjlighet för sjuksköterskor att anmäla intresse till den tredje omgången av den uppskattade endoskopiutbildningen. Utbildningen genomförs på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, på uppdrag av Södra regionvårdsnämnden och Region Blekinge. Preliminär kursstart vårterminen 2024.

”Utbildningen ger en fantastisk möjlighet att få kombinera omvårdnadskompetens med praktisk vidareutbildning inom ett så viktigt område som gastroskopi och koloskopi. Det känns fantastisk när personen efter undersökningen säger: Var det bara detta?”
Cecilia Flygare, endoskopimottagningen, Lasarettet i Ystad och tidigare elev.

Fakta om utbildningen och anmälan

Studierna är på halvfart under två år och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker i huvudsak på distans och den praktiska delen på hemortssjukhuset. Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen har förtur.

Intresseanmälan

Vi öppnar nu för en intresseanmälan inför preliminär kursstart våren 2024, se blankett nedan. Mer information kommer att läggas ut utifrån inkomna intresseanmälningar och definitivt beslut om kursstart.

Intresseanmälan (Word)

Samarbete för bättre vård, ordbild