Södra sjukvårdsregionen

Kontaktuppgifter samarbetsgruppen

Välkommen att kontakta oss i samarbetsgruppen om du har några frågor!

Porträttbild Margareta Albinsson
Margareta Albinsson
Ordförande
margareta.albinsson@skane.se

Porträttbild Håkan Friberg
Håkan Friberg
Region Blekinge
hakan.friberg@regionblekinge.se

Porträttbild Birger Pålsson
Birger Pålsson
Region Kronoberg
birger.palsson@kronoberg.se

 

 

 

Per von Hofsten
Region Halland
per.vonhofsten@regionhalland.se

Porträttbild Lena Luts, foto: Bengt Flemark.
Lena Luts
Region Skåne
lena.luts@skane.se

Porträttbild Jessica Wihl.
Jessica Wihl
RCC Syd
jessica.wihl@skane.se

Porträttbild Per Wendel
Per Wendel
Södra regionvårdsnämndens kansli
per.o.wendel@skane.se

Porträttbild Christer Lindbladh
Christer Lindbladh
Södra regionvårdsnämndens kansli
christer.lindbladh@skane.se

 

 

 

Kristina Happstadius-Trägårdh
Kommunikation
kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Samarbete för bättre vård, ordbild