Södra sjukvårdsregionen

Medborgarundersökning

I en stor undersökning inom Södra sjukvårdsregionen har invånare fått svara på frågor om samarbete inom vården. Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne deltog i undersökningen, som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer våren 2018.

Av undersökningen framgår att fyra av fem personer tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus och är beredda att resa längre om det är bra för kvaliteten på den vård de får. Tre av fyra personer tycker att man bör samarbeta inom Södra sjukvårdsregionen när det gäller operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Nästan lika många vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.

Läs mer om resultatet från undersökningen:
Medborgarundersökning Södra sjukvårdsregionen 2018 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild