Det senaste halvåret har YMDA tagit emot ett flertal patienter som drabbats av eksem vid arbete med så kallad relining. Relining innebär att man i stället för att byta ut ett gammalt avloppsrör bygger upp ett nytt avloppsrör inuti befintlig rörstam. Metoden kallas ibland också för rörinfodring.

Vid arbetet används ofta epoxiplast, men idag används också akrylater som utgångsmaterial för nya rör i gammal rörstam. Både epoxi och akrylater kan orsaka kontaktallergiska eksem om man får dessa ämnen på huden. Arbete med relining innebär att man manuellt hanterar stora mängder kemikalier, och det kan vara svårt att helt skydda sig mot hudexponering vid arbetet.

Om du som arbetar med relining misstänker att du har ett ekesm som kan bero på ditt yrke kan detta utredas av YMDA för att fastställa om så är fallet. Läkare inom företagshälsovård eller på vårdcentral kan i så fall remittera till YMDA för vidare utredning, för att fastslå om eksemet beror på kontaktallergi mot ämnen som används vid relining.