Använder du klistertejp på fötterna för att motverka skavsår när du vandrar i naturen?

Har du någon gång reagerat med rodnad, klåda och blåsor på fötterna i samband med att du använt klistertejp? Du kan ha drabbats av kontaktallergiskt eksem!

På yrkes och miljödermatologiska avdelningen utreder vi just nu flera fall av eksem som förorsakats av att man tejpat fötterna innan långa vandringar. Produkterna användes i friluftslivet av konsumenter men också på arbetsplatser för att skydda huden för skador av tex trånga skor.

Om man får biverkningar av en medicinteknisk produkt-som till exempel klistertejp så bör man rapportera sina symtom och vilken produkt man använt till läkemedelsverket.
Vill man veta vad man reagerat för måste man remitteras till en avdelning som utför kontaktallergitestning, detta för att man skall kunna undvika ett eventuellt allergen i framtiden.