Diabasen, ett pris för väl genomförda förbättringsarbeten inom den offentligt drivna sjukvården delas ut av Region Skåne.  Ett av tre utvalda bidrag är ”Hudproblem hos individer som använder medicintekniska produkter”, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Hudkliniken, VO Hud, Reproduktionsmedicin och Ögonsjukvård, Skånes universitetssjukvård.

Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel.