På avdelningen har vi precis analyserat våra testdata hos vuxna som sökt för hudbesvär vid sensor: glukossensorer för kontinuerlig blodglukosmätning, CGM (continuous glucose monitoring), och isCGM (kontinuerlig blodglukosmätning med intermittent skanning) /insulinpump de senaste åren.

Det är viktigt vilka produkter som upphandlas, över tid förändras kontaktallergimönstret då brukarna använder nya produkter och därmed utsätts för delvis nya ämnen tex i klistermassa där nya möjliga allergen kan dyka upp.

Vi ser inga tecken på att individer som använt sensorer/pumpar och fått kontaktallergi har ”känsligare hud” (till exempel böjveckseksem) jämfört med andra. Vi ser att det var vanligt med kontaktallergi inte bara för ämnen som identifierats i sensorerna/pumparna utan också till exempel för doftämnen.

Isobornylakrylatallergi har minskat bland de patienter som sökt vård senaste åren och i stället ser man kontaktallergiskt eksem som förorsakats av andra akrylatämnen och till exempel kolofonium. Vår testserie uppdateras så snart vi finner nya möjliga allergen.

Om du utretts hos oss, vet vad du haft för allergi och skall byta sensor/pump glöm inte att ta med din information om testresultaten så man kan efterlysa produkter utan de allergen du reagerat på. Om du utretts tidigare hos oss och man inte hittade någon allergi och eller du fortsatt ha besvär från nya produkter så får du gärna skicka en egenremiss eller be din diabetesmottagning remittera dig för förnyad utredning.