På senare tid har vi sett en ökning av eksembesvär hos patienter som har insulinpumpar och glukossensorer. Detta har inte bara varit ett problem i Skåne utan uppmärksammats i hela Europa. Avdelningen har arbetat med att försöka analysera vad som kan orsaka besvären och funnit att det i en del av dessa ”medical devices” finns allergen som kan ge kontaktallergiskt eksem.

Eksemet kan te sig enbart som klåda lokalt där man har sin sensor eller pump, men framförallt får dessa patienter eksem, som gör att deras pump måste tas av tidigare eller att den trillar av. Dessa patienter kan ha mycket besvär. En del patienter har mer ospecifika problem på grund av att de har en häfta som sitter tätt mot huden, och är inte allergiska.

De nya hjälpmedlen har inneburit oerhört mycket för diabetiker och väldigt många erhåller nu dessa medicinsk-tekniska hjälpmedel. Vi har i nuläget inte någon säker uppfattning om hur stor andel av de som brukar glukossensorer/pumpar som har besvär. I Malmöregionen har vi utrett ett 70 tal patienter senaste åren. Vi har ett ansvar för hela södra sjukvårdsregionen och håller nu på att inventera bekymret i Blekinge. Övriga delar av Södra sjukvårdsregionen kommer sedan att inventeras.