Handeksem – en folksjukdom med långtgående konsekvenser

– anordnas av Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) i samverkan med
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus, Malmö

Nytt datum 2021-02-09 kl. 10:00-16:00

Program:
Wet work and irritant hand eczema – Tove Agner (Köpenhamn)
Arbets- och miljörelaterad kontaktallergi vid handeksem – Nils Hamnerius (Malmö)
Går det att förutsäga prognosen vid handeksem? – Wasim Jamil (Örebro)
Kan vi förebygga handeksem? – Mihaly Matura (Skövde)
Vilka skyddshandskar skall man använda? – Ola Bergendorff (Malmö)
Sjukskrivning, försäkringsmässiga aspekter – Henrietta Moliner Passslov (Malmö)
Handläggning och behandling av handeksem – Anna Josefsson (Örebro), Åke Svensson (Malmö)
Diskussion och identifikation av viktiga forskningsområden

Plats – Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Målgrupp: Företagshälsovård, primärvård, hudsjukvård, arbets-och miljömedicin, Försäkringskassan och andra myndigheter.

Avgift. 300 kr (lunch och fika ingår). Anmälan senast: 18 januari 2021 via mail till kajsa.kallberg@skane.se med följande information:

Namn på deltagare, företag/avdelning, Gatu/boxadress, postnummer, ort, organisationsnummer samt referens/RSID samt eventuell specialkost.