Skyddshandskar används på många arbetsplatser och är dessutom obligatoriska inom till exempel sjukvården. Men dessvärre är det många användare som får hudbesvär av sina handskar och i värsta fall så mycket att de inte kan fortsätta med sitt arbete. Hudbesvären kan bero på allergi för något i handskmaterialet. Om det är en allergi är det viktigt att utreda vad du är allergisk för så att du kan få rätt behandling och hitta alternativ som inte innehåller detta allergen.

På yrkes och miljödermatologiska avdelningen har vi lång erfarenhet av denna typ av hudproblem och av hur de ska utredas. Dessutom har vi ett kemiskt laboratorium som analyserar handskar som orsakar allergier så att vi kan hitta orsaken och hjälpa till att leta upp alternativa handskar.

YMDA är representerat i det europeiska arbetet med standardisering av medicinska handskar och har utvecklat kemiska analysmetoder och forskat på handskrelaterade allergier under flera decennier.

 

sjukvårdspersonal med handskar