Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) i samverkan med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Datum: 25 mars 2020
Tid: 10:00-16:00 (registrering och kaffe från 09:30)
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 5, Malmö
Avgift: 300 kr (lunch fika och ingår)
Målgrupp: Företagshälsovård, primärvård, hudsjukvård, arbets-och miljömedicin, Försäkringskassan och andra myndigheter

Anmälan senast: 11 mars 2020 via mail till kajsa.kallberg@skane.se. Glöm ej att anmäla ev. specialkost.
Inbetalning skall ske i förväg, senast 11 mars 2020 till bankgiro 479-0911. OBS märk din betalning med namn, ansvarsnummer 88501 samt YMDA.

Preliminärt program

  • Wet work and irritant hand eczema – Tove Agner (Köpenhamn)
  • Arbets- och miljörelaterad kontaktallergi vid handeksem – Nils Hamnerius (Malmö)
  • Går det att förutsäga prognosen vid handeksem? – Wasim Jamil (Örebro)
  • Kan vi förebygga handeksem – Mihaly Matura (Skövde)    
  • Vilka skyddshandskar skall man använda? – Ola Bergendorff (Malmö)
  • Sjukskrivning, försäkringsmässiga aspekter – Henrietta Moliner Passslov (Malmö)
  • Handläggning och behandling av handeksem– Anna Josefsson (Örebro), Åke Svensson (Malmö)
  • Diskussion och identifikation av viktiga forskningsområden