Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) i samverkan med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Onsdag 25 mars 2020, Malmö kl. 10-16:00. Boka in datum i era kalendrar – mer information om plats, anmälan, avgift och slutgiltigt program kommer senare.

Målgrupp: Företagshälsovård, primärvård, hudsjukvård, arbets-och miljömedicin, Försäkringskassan.

Preliminärt program
Wet work and irritant hand eczema – Tove Agner (Köpenhamn)
Arbets- och miljörelaterad kontaktallergi vid handeksem – Nils Hamnerius (Malmö)
Går det att förutsäga prognosen vid handeksem? – Wasim Jamil (Örebro)
Prevention av handeksem – Mihaly Matura (Skövde)
Vilka skyddshandskar skall man använda? – Ola Bergendorff (Malmö)
Sjukskrivning, försäkringsmässiga aspekter – Henrietta Moliner Passslov (Malmö)
Handläggning av handeksem – Anna Josefsson (Örebro), Åke Svensson (Malmö)