Dermatologer har senaste åren fått allt fler patienter med hudproblem som är relaterade till medicintekniska produkter, framförallt har det handlat om individer sensor/pump på grund av diabetes och där hudproblemen oftast visar sig vara kontaktallergiskt eksem.

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö har varit i kontakt med flera distributörer som bistått i vårt arbete när vi haft patienter med misstänkt kontaktallergi för något ämne i sensor/pump, men där utredningarna tyvärr ofta blir ganska komplexa. Vi vill försöka sammanfatta kunskapsläget och diskutera hur vi bäst hjälper denna patientgruppen i Sverige och organiserar därför ett lunch till lunch-möte 9/5-10/5 i anslutning till Svenska Sällskapet för dermato-venereologi årsmöte i maj 2023.

För mer information och anmälan: Inbjudan/program SSDV