Från Södra Sjukvårdsregionen remitteras just nu ett flertal individer som reagerat på medicintekniska produkter. Liksom de senaste åren är en stor del av patienterna individer som använt glukossensorer eller insulinpumpar. Allergimönstret varierar över tid hos de remitterade beroende på vilka produkter som upphandlats i regionen. En individ som får nytillkomna hudsymtom relaterat till sensor/pump bör utredas för kontaktallergi. Utredningen kräver riktad utvidgad testning och test med eget material.

Genom att individerna utredes och hudproblemen rapporteras till läkemedelsverket och tillverkare kan produkterna göras säkrare!  Välkommen med din remiss!

För tillfället ser vi ett ökat antal individer som pga profylaktisk tejpning av fötterna för att undvika skoskav drabbats av allvarliga hudreaktioner med blåsor svullnad och behov av sjukskrivning. Produkterna är även de medicintekniska produkter och individerna bör remitteras för utredning.  Hudproblemen ska rapporteras. På YMDA kan testning ske men vi har också möjlighet att kemiskt analysera produkten individen använt.