Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Om huden

Huden är vårt största organ, ca 2 m². Huden är en del av vårt immunförsvar och skyddar vår inre miljö mot vår omgivning, som t.ex. bakterier och andra mikroorganismer.

Huden fyller många funktioner, så som vätskebalansreglering och temperaturreglering genom att utsöndra vatten och salter genom svettning och avdunstning, fungerar som barriär mot omvärlden, yttre påverkan (kemisk, mekanisk, skyddar mot solens skadliga UV-strålar), bildar D-vitamin med hjälp av solen (D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder, gör att det inte blir mjukt och missformat), och är ett sinnesorgan som reagerar på beröring, smärta, tryck, vibration, temperatur.

Huden är uppbyggd av olika lager; överhud, läderhud och underhud.

Överhuden

Överhuden är det yttersta lagret, och är olika tjock på olika ställen på kroppen. Ytterst i överhuden finns hornlagret som består av döda och förhornade celler, vilket gör huden motståndskraftig mot skadliga ämnen och nötning. I de undre delarna av överhuden finns vårt pigment som skyddar oss mot solens strålar. Vi blir brunare när vi producerar mer pigment för att skydda oss mot solen. Vid brist på proteinet filaggrin får vi en dålig hudbarriär och ett torrt, förtjockat hornlager. En försämrad barriärfunktion i överhuden kan göra att olika ämnen lättare penetrerar huden och på så sätt påverkar de levande delarna av huden.

Läderhuden

Läderhuden består av bindväv och är stark och elastisk. Med åldern minskar antalet elastiska fibrer, och huden blir därför rynkig. Solexponering påverkar de elastiska fibrerna och huden åldras snabbare. I läderhuden regleras vår temperatur med hjälp av minskad eller ökad genomblödning. Här finns även bl.a. olika sorters känselkroppar, nerver och svettkörtlar.

Underhuden

Underhuden består till stor del av fettceller som hjälper oss att hålla värmen och innehåller vätske– och energidepåer.

 

illustration, tvärsnitt av huden

Bild över huden Illustration: Yrkes- och Miljödermatologen Malmö

Klicka på bilden för förstoring