Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Forskning

Flera av medarbetarna på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen är verksamma akademiskt, genom Lunds Universitet. De senaste artiklarna hittas genom Lunds Universitets forskningsportal. Där kan du också läsa om forskarna och om de pågående forskningsprojekten på ämnet yrkes- och miljödermatologi. I forskningsportalen finns artiklar från 1994 och fram till nutid.

Yrkes- och miljödermatologi vid Lunds Universitet (länk)

Lunds universitets forskningsportal (länk)

Nedan ses en aktuell uppdatering av alla våra forskningsprojekt. I alla projekten pågår flera studier, ofta samtidigt. Doktorandprojekt är markerade enligt beskrivningen nedan. 

YMDA forskningsprojekt

Klicka på bilden för förstoring

Under 2018 disputerade två personer som är knutna till YMDA. Läkaren Ewa Young disputerade på kontaktallergi mot det svarta hårfärgämnet para-fenylendiamin (ppd). Hennes avhandling rörde både grundläggande kunskap om vad som sker kemiskt vid användande av hårfärger dels studier för att öka kunskapen om hur frisörerna bäst skyddar sig i arbetssituationen. Tandläkaren Liv Kroona disputerade under 2018 på Tandvårdshögskolan i Malmö i ett samarbetsprojekt mellan Tandvårdshögskolan och YMDA. Hennes avhandling rörde karvon, ett smakämne som finns i många tandkrämer och som kan ge kontaktallergi. I sin avhandling kunde hon visa vikten av att kontaktallergiska individer undviker sitt allergen. YMDA:s forskningsresultat har presenterats både nationellt och internationellt under året.