Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Forskning

Flera av medarbetarna på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen är verksamma akademiskt, genom Lunds Universitet. De senaste artiklarna hittas genom Lunds Universitets forskningsportal. Där kan du också läsa om forskarna och om de pågående forskningsprojekten på ämnet yrkes- och miljödermatologi. I forskningsportalen finns artiklar från 1994 och fram till nutid.

Yrkes- och miljödermatologi vid Lunds Universitet (länk)

Lunds universitets forskningsportal (länk)

Nedan ses en aktuell uppdatering av alla våra forskningsprojekt. I alla projekten pågår flera studier, ofta samtidigt. Doktorandprojekt är markerade enligt beskrivningen nedan.

YMDA forskningsprojekt

Klicka på bilden för förstoring

2022 disputerade Lisbeth Rosholm Comstedt, avhandlingens titel är ”Patch testning with palladium and aluminium”. 

2021 skedde tre disputationer på avdelningen. Tina Lejding som är läkare på YMDA på kontaktallergi mot metallen krom. Fokus för avhandlingen är de allvarliga konsekvenser sexvärt krom i cement har för byggnadsarbetare som utvecklar kontaktallergi mot krom i sin yrkesexponering. Sedan decennier tillbaka finns en metod som visat sig mycket effektiv att förebygga kontaktallergiskt eksem hos cementarbetare. Metoden bygger på forskning som skedde på YMDA under 60-, och 70-talen och som ledde fram till en lagstiftad maxhalt av sexvärt krom i cement genom tillsats av en substans som heter järnsulfat. Åtgärden har inneburit en enorm skillnad och numera drabbas byggarbetare i Sverige mycket sällan av kromallergi genom yrkesexponering. Metoden att reducera sexvärt krom i cement tillämpas sedan 2005 efter lagstiftning även inom EU och har även här resulterat i kraftigt minskat antal insjuknade cementarbetare. Tyvärr är situationen globalt annorlunda. Runt om i världen drabbas byggarbetare av mycket svåra handeksem på grund av krom i cement och många av dem tvingas sluta arbeta, med allt vad det innebär för en individ i ett samhälle där det kanske också saknas ekonomiska skyddsnät. Avhandlingen syftade till att belysa detta globalt sett fortfarande aktuella problem och att påtala att det finns effektiv prevention- tillsats av järnsulfat i cement som minskar halten av det allergiframkallande sexvärda kromet och därmed risken att drabbas av invalidiserande handeksem. Den syftade också till att hitta en metod att hjälpa redan allergidrabbade individer, så att de om möjligt ska kunna fortsätta arbeta utan plågsamma handeksem, genom att använda en skyddande barriärkräm som innehåller järnsulfat, dvs samma substans som tillsätts cementen för att minska halten sexvärt krom.

Victoria Marmgren som är läkare med klinisk verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset disputerade på ämnet fotokontaktallergi mot ketoprofen och samtidiga kontaktallergier och  Ada Uldahl disputerade med avhandlingen “ Self-reported atopic conditions, atopy patch test reactions and contact allergy in adolescents”.

2019 disputerade Nils Hamnerius som är läkare på YMDA på handeksem och kontaktallergi hos sjukvårdspersonal. I december samma år disputerade Kerstin Lund, avhandlingens titel är ” Contact allergy to asteraceae plants with focus on German chamomile”.

Under 2018 disputerade två personer som är knutna till YMDA. Läkaren Ewa Young disputerade på kontaktallergi mot det svarta hårfärgämnet para-fenylendiamin (ppd). Hennes avhandling rörde både grundläggande kunskap om vad som sker kemiskt vid användande av hårfärger dels studier för att öka kunskapen om hur frisörerna bäst skyddar sig i arbetssituationen. Tandläkaren Liv Kroona disputerade under 2018 på Tandvårdshögskolan i Malmö i ett samarbetsprojekt mellan Tandvårdshögskolan och YMDA. Hennes avhandling rörde karvon, ett smakämne som finns i många tandkrämer och som kan ge kontaktallergi. I sin avhandling kunde hon visa vikten av att kontaktallergiska individer undviker sitt allergen.

YMDA:s forskningsresultat har presenterats både nationellt och internationellt under året.