Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Forskningsstudie kontaktallergifrekvenser i södra sjukvårdsregionen

Vid Yrkes och Miljödermatologiska avdelningen i Malmö testas varje år ca 800 patienter då man misstänker att miljön, i arbete eller på fritiden försämrat eller gett upphov till hudbesvär-
Man testas för allergen beroende på vilken miljö man vistas i; t.ex. parfymämnen, konserveringsmedel, färgämnen, metaller, växter, gummi och plaster och läkemedel. Alla data registreras i ett register för att kontakt allergifrekvenserna skall kunna jämföras. Även kön, ålder och yrke registreras.
Dina svar och dina resultat behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne.
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att:

• Begära tillgång till personuppgifterna.
• Få personuppgifter rättade eller raderade samt att få behandlingen av uppgifterna begränsad.
• Lämna in klagomål till Dataskyddsombudet.

Varje testad individ har alltså närsomhelst möjlighet att ta bort sina data från registret DALUK/EKTA. Analys av testdata görs enbart på gruppnivå dvs. dina testdata är pseudonymiserade. Data används för att förbättra miljön och minska exponeringen för allergiframkallande ämnen i samhället.
Vårt gamla register DALUK(1995-2018) kommer att avslutas men data kommer att användas för att bestämma allergifrekvenser i samhället över tid. Vi önskar nu analysera data mellan åren 2012-2020.
Om du, som patient blivit testad mellan åren 2012-2020 och inte önskar att dina testdata analyseras ber vi dig kontakta oss via mail på ymderm.malmo.sus@skane.se. Ange i ämnesraden Kontaktallergifrekvens i södra sjukvårdsregionen.
För att DALUK som innehåller testdata från 1995 skall kunna användas för att undersöka utvecklingen av allergifrekvenser i samhället även längre tillbaka i tiden ber vi även dig som testats mellan åren 1995-2020 att om du inte önskar att dina testdata analyseras kontakta oss via mail på ymderm.malmo.sus@skane.se. Ange i ämnesraden Kontaktallergifrekvens i södra sjukvårdsregionen.