Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Arbetsskadeförsäkring

Allergi räknas som en arbetssjukdom om den har uppkommit på grund av arbetet. Arbetsskadan/arbetssjukdomen ska anmälas till Försäkringskassan av arbetsgivaren. Att ansöka om ersättning gör den drabbade själv. 

Anmälan till försäkringskassan (länk)pyramid arbetsskadeförsäkring

Privat/individuell försäkring

En privat sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan i vissa fall täcka vissa kostnader i samband med en arbetsskada. Detta är särskilt viktigt att kolla upp om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal. Fråga ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring, tecknad t ex genom ett fackförbund, kan i vissa fall täcka vissa kostnader i samband med en arbetsskada. Detta är särskilt viktigt att kolla upp om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal. Fråga din fackförening eller ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Kollektivavtalad försäkring

Ca 90 % av alla anställda i Sverige omfattas (även egenföretagare) av denna försäkring, som sköts av AFA Försäkring. AFA Försäkring ägs av arbetsgivar- och fackföreningar tillsammans, och ersätter inkomstförlust på grund av arbetsskada men kan även ge ersättning på grund av ”sveda och värk”. Detta förutsätter att problemen kvarstår i minst 180 dagar framåt i tiden.

För att få mer information om vad som gäller, kontakta  AFA Försäkring (länk) 

Lagstadgad försäkring

Denna grundläggande del sköts av Försäkringskassan. Själva ersättningen kallas livränta. Ersätter framtida inkomstförlust (minst 1/15-del) på grund av varaktig arbetsskada. Detta förutsätter att problemen kvarstår i minst ett år framåt i tiden. Kan vara aktuellt t.ex. om en person måste byta till ett lägre avlönat arbete på grund av arbetsskadan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida (länk)