Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Kurator

Som patient har du möjlighet att få stöd från en kurator. Kuratorerna på Skånes Universitetssjukhus är utbildade socionomer. Samtal med kurator är frivilligt. Du kan själv berätta för din läkare eller någon annan vårdpersonal att du vill prata med en kurator. Det kan också vara så att din läkare föreslår för dig att boka en tid med en kurator.

Kuratorn kan erbjuda samtalsstöd vid en förändrad livssituation. Vid det första mötet får du berätta vad du vill ha stöd kring. Detta kan se olika ut för olika personer. Kuratorn kan till exempel hjälpa dig med krisstöd, samtalsstöd eller att hitta rätt kontakter inom myndigheter. Du kan också få rådgivning kring exempelvis socialförsäkringssystemet.

På Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) kan stödet från kuratorn innebära rådgivning och information kring arbetsskadeförsäkring och arbetsskadeanmälan. Det kan även innefatta viss studie- och yrkesrådgivning.

YMDA:s kurator kan kontaktas direkt på telefonnummer 040-33 11 69 eller genom receptionen på 040-33 65 16.