Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Om du får en arbetsskada eller arbetssjukdom

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av arbetet. En arbetsskada kan orsakas av en plötslig olycka på arbetet men det kan också vara en sjukdom som uppkommit på grund av arbetsmiljön. I olika branscher förekommer olika riskfaktorer. En allergi räknas som en arbetssjukdom om den har uppkommit på arbetet, genom exponering för olika ämnen i arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen men arbetstagarna ska enligt Arbetsmiljölagen medverka i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om du tror att du har fått en skada eller sjukdom (allergi) på grund av ditt arbete behöver du kontakta din läkare. Det kan du till exempel göra på din vårdcentral eller genom företagshälsovården. Om du tror att du har fått en kontaktallergi kan detta utredas av en hudklinik eller på Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen.

En arbetsskada/arbetssjukdom ska anmälas till Försäkringskassan av arbetsgivaren. Kom ihåg att du själv måste ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, om du vill det och kan vara berättigad till det.

Läs mer om riskfaktorer i arbetsmiljön (länk)

Läs mer om arbetsskadeförsäkring (länk)