Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Personalfoto YMDA

 

Vem arbetar här?

Personalgruppen på Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen (YMDA) är tvärprofessionell. I arbetsgruppen finns läkare, kemister/yrkeshygieniker, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, undersköterskor samt en sjuksköterska och en kurator. Arbetsgruppen samarbetar tätt för att uppnå bästa möjliga kvalitet i patientarbetet. Flera i personalgruppen är dessutom akademiskt verksamma. Yrkes – och Miljödermatologiska avdelningen samarbetar med Lunds Universitet.

 

Cecilia Svedman Sektionschef, överläkare
Magnus Bruze Överläkare
Inese Hauksson Överläkare
Annarita Antelmi Specialistläkare
Tina Lejding Specialistläkare
Josefin Ulriksdotter Specialistläkare
Ola Bergendorff Kemist
Martin Mowitz Yrkeshygieniker, kemist
Jakob Dahlin Yrkeshygieniker, kemist
Kevin Bertilsson Kemist
Linda Ljungberg Biomedicinsk analytiker
Christina Persson Biomedicinsk analytiker
Lena Holmström Biomedicinsk analytiker
Anna Kiuru Biomedicinsk analytiker
Bodil Isaksson Biomedicinsk analytiker
Henrietta Passlov Kurator
Kajsa Källberg Sjuksköterska
Susanne Jakobsson Undersköterska
Monika Swedius Undersköterska
Lena Svensson Enhetschef, Medicinsk sekreterare
Monica Greschner Medicinsk sekreterare
Jenny Hackzell Medicinsk sekreterare
Tina Weinitz Medicinsk sekreterare
Maria Olsson Medicinsk sekreterare